Beauty

FinCollagen Beauty

Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:
FinCollagen Beauty 113 g
15,00 € (1 kg = 132,74 €)
FinCollagen Beauty 225 g
29,00 € (1 kg = 128,89 €)
FinCollagen Beauty 450 g
55,00 € (1 kg = 122,22 €)
FinCollagen Beauty 900 g
99,00 €
94,90 € (1 kg = 105,44 €)

FinCollagen Beauty
FinCollagen Beauty aktivoi ihossa kollageenintuotannon
 
Kollageeni on ihon suurin rakenteellinen komponentti muodostaen noin 75 % ihon kuivasta massasta. Ihon epidermikseen vaikuttavat sekä dermiksen rakenne että ympäristötekijät kuten ikääntyminen, ultraviolettisäteet, hormonit ja ravinto. FinCollagen Beauty -tuotteesta imeytyvät bioaktiiviset kollageenipeptidit hidastavat näiden ihon aineenvaihduntaa häiritsevien, elimistön kollageenivarastoa kuluttavien, prosessien etenemistä.
 
 
FinCollagen-Beauty

 

Bioaktiivisilla kollageenipeptideillä tarkoitetaan tietynlaisia proteiineja eli valkuaisaineita, jotka pystyvät vaikuttamaan tietyn elimistön kohde-elimen toimintaan. Nämä proteiinit omaavat alhaisen molekyylipainon eli ovat hyvin keveitä, minkä voi havaita siitä, että näitä peptidejä sisältämä kollageenihydrolysaatti on erittäin hienojakoista ja kevyttä jauhetta. Lisäksi bioaktiiviset peptidit omaavat määritellyn tarkan aminohappojärjestyksen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkäaikaiskäytössä ihoon kulkeutuvia ja kertyvät bioaktiiviset kollageenipeptidit saavat ihon elastisemmaksi ja tasaisemmaksi ja vähentävät ihon juonteita. Ikääntyessämme iho menettää lujuuttaan, mikä johtaa juonteisiin ja elastisuuden vähenemiseen.

 

FinCollagen Beautyn sisältämästä kollageenihydrolysaatista imeytyy aminohappojen lisäksi bioaktiivisia peptidejä, jotka kulkeutuvat ja kertyvät ihon dermikseen stimuloiden ja aktivoiden ihon perussoluja, fibroplastia, tuottamaan kollageenin esiastetta, prokollagenia. Prokollageenin lisääntynyt määrä ihossa kiihdyttää ihon kollageenintuotantoa.

 

kollageenin-vaikutus2 

 

Lisääntynyt kollageenintuotanto tekee ihosta elastisemman, kimmoisamman ja lujemman, jolloin juonteiden määrä vähenee ja ne madaltuvat. Ihosta tulee myös kiinteämpi. Jos sinulla on atooppinen, kuiva iho, kokeilepa FinCollagen Beautya. Et mahdollisesti enää tarvitse yhtä paljon kosteusvoiteita ihollesi. FinCollagen Beauty kosteuttaa ihoa sisältä käsin.

 

Käyttäjien tuotearvioinnit

Lue käyttäjien tuotearvioinnit tuotteesta FinCollagen Beauty klikkaamalla tästä.

 

FinCollagen Beauty on tehokas

 

Ihoa hoitavaksi kollageenivalmisteeksi kannattaa valita vain sellainen tuote, josta löytyy tutkimustuloksia joko suoraan markkinoijan nettisivuilta tai selaamalla Internetistä. FinCollagen Beautyn sisältämän kollageenihydrolysaatin ja siitä imeytyvien peptidien teho on todistettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Voit tutustua näihin tutkimuksiin nettisivuillamme.

 

Valtaosan markkinoilla olevien kollageenivalmisteiden päiväannos sisältää vain marginaalisen määrän kollageenia, joka on joitakin milligrammoja. FinCollagen Beautyn päiväannos on 2,5 grammaa. Gramma on tuhat kertaa suurempi määrä kuin milligramma.

 

TUTKIMUKSIA

 

Korkeampi ihon elastisuus

Vuonna 2013 julkaistiin FinCollagen Beautyn bioaktiivisia peptidejä sisältämällä kollageenihydrolysaatilla suoritettu ihon elastisuutta kartoittanut kaksoissokkotutkimus, joka tehtiin 69:lle 35-55-vuotiaalle naiselle. Kaksoissokkoistetulla tutkimuksella tarkoitetaan sitä, että sekä potilaalta että hänen hoitajaltaan on salattu, minkälaista hoitoa potilas saa. Näin voidaan vertailla eri lääkeaineiden vaikutuksia toisiinsa tai lumelääkkeeseen ilman että käsitykset hoidosta ja sen tehosta vaikuttavat tulokseen.

 

Mittaus suoritettiin Cutometer-laitteella, jota käytetään standardilaitteena ihon elastisuutta kartoittavissa tieteellisissä tutkimuksissa. Tutkimukseen osallistuneille annettiin sattumanvaraisesti joko 2,5 g tai 5,0 g FinCollagen Beautyn sisältämää kollageenihydrolysaattia tai placeboa (lumelääkettä) kerran päivässä 8 viikon ajan.

 

Tutkimustulokset olivat varsin positiiviset. Jo neljän viikon seurannan perusteella ihon elastisuus parani tilastollisesti merkitsevällä tavalla niissä ryhmissä, jotka käyttivät FinCollagen Beautyn sisältämää kollageenihydrolysaattia (kuva 1) verrattuna placeboryhmään. Tutkimusta jatkettiin vielä neljä viikkoa eli yhteensä 8 viikon ajan.

 

Kollageenihydrolysaatti-elastisuus

Kuva 1.  Ihon elastisuuden muutos hoidon aikana. Lähtötilanteeseen nähden molemmissa tutkimusryhmissä ihon elastisuus parani tilastollisesti merkitsevällä tavalla.

 

Vähemmän juonteita

 

Vuonna 2014 julkaistiin ihon juonteisuutta (ryppyjä) kartoittanut tutkimus 114:lle 45-65-vuotiaalle naiselle. Heille annettiin 2,5 g FinCollagen Beautyn sisältämää kollageenihydrolysaattia kerran päivässä 8 viikon ajan.

 

Tutkimustulokset (kuva 2) osoittivat sen, että jo neljän viikon päivittäinen käyttö vähensi ihon juonteita tilastollisesti merkittävällä tavalla. Silmäjuonteiden määrä väheni keskimäärin 7,2 %:lla. 8 viikon päivittäinen käyttö vähensi silmäjuonteita keskimäärin 20,1 %:lla. Tuloksena oli myös korkeampi ihon prokollagenin (=kollageenin esiaste) konsentraatio. Neljä viikkoa käytön lopettamisen jälkeen silmäjuonteiden määrä oli vielä 11,2 % alkutilannetta alhaisempi.

 

kasvot

Kuva 2. Kasvojen juonteiden määrän muutos hoidon aikana. Lähtötilanteeseen (kuvat vasemmalla puolella) nähden juonteiden määrä väheni hoidon jälkeen (kuvat oikealla puolella).

 

Selluliitin määrä vähenee

 

Tuoreen tutkimuksen mukaan päivittäin nautittu FinCollagen Beauty vähentää myös selluliitin määrää

 

Vuonna 2015 suoritettiin satunnaistettu ja plasebokontrolloitu kaksoissokkotutkimus 105 naiselle, joiden ikä vaihteli 25:n ja 50 vuoden välillä. Tutkimusaineena oli FinCollagen Beautyn sisältämä kollageenihydrolysaatti, jota tutkimusryhmäläiset nauttivat 2,5 grammaa joka päivä 3-6 kuukauden ajan.

 

Tutkimustulokset osoittivat, että FinCollagen Beautyn sisältämä kollageenihydrolysaatti vähentää merkitsevästi selluliitin määrää ihossa. Sillä on positiivinen vaikutus ihon soluja suojaavaan ja tukevaan soluväliaineeseen. FinCollagen Beautyn pystyy palauttamaan ennalleen dermiksen (verinahan) ja ihonalaisen kudoksen normaalin rakenteen. FinCollagen Beautyn sisältämä kollageenihydrolysaatti vähensi ihon allokkuutta siten, että muutokset olivat havaittavissa 3 kuukauden käytön jälkeen, mutta vielä selkeämmin 6 kuukauden käytön jälkeen. 2,5 gramman päiväannoksella selluliitin määrä väheni merkitsevästi naisilla, joiden painoindeksi oli alle 25.

 

Tutustu englanninkieliseen tutkimukseen klikkaamalla tästä.

 

Hiukset ja kynnet vahvistuvat

 

Ikääntyessämme hiukset ohenevat ja kynnet pehmenevät, mikä on usein seurausta elimistön kollageenin vajauksesta. FinCollagen Beautyn sisältämä kollageenihydrolysaatti edistää kynsien kasvua ja terveyttä.

 

Tuore tutkimus osoittaa FinCollagen Beautyn sisältämän kollageenihydrolysaatin positiiviset vaikutukset kynsiin. Jo kahden kuukauden käytön jälkeen oli havaittavissa positiivisia muutoksia kynsiin, joissa oli säröjä ja lohkeamia. Selkeämmin (42 %) muutokset olivat havaittavissa 6 kuukauden käytön jälkeen. FinCollagen Beautyn sisältämää kollageenihydrolysaattia käyttäneillä kynsien kasvunopeus oli 3 kuukauden käytön jälkeen tilastollisesti voimakkaampaa kuin lumelääkettä käyttäneillä. Kynsilevy oli paremman kuntoinen ja kynnen reunan rosoisuus väheni. 80 % käyttäjistä oli täysin tyytyväinen hoitoon, 75 % käyttäjistä piti kynsiään pidempinä, 71 % käyttäjistä kertoi heidän kyntensä kasvavan nopeammin ja kasvavan pidemmiksi.

 

Tutustu englanninkieliseen tutkimukseen klikkaamalla tästä.