Tietoa meistä

Company

LAATUTAVOITTEET

Yrityksen keskeinen laatutavoite on tarjota tuote tai palvelu siten, että se johtaa parhaimpaan mahdollisimpaan asiakaskokemukseen. Laatutavoitteita mitataan mittareiden avulla, esimerkiksi tilastoimalla tuotteisiin tai palveluihin liittyvät asiakastapaukset. Asiakastapauksia ovat asiakkaiden huomiot, kysymykset, valitukset ja reklamaatiot.

Tilaus-toimitusprosessissa havaittujen poikkeamien kirjaamisella ja seurannalla pystytään ennakoimaan ja poissulkemaan tulevaisuudessa vastaavat mahdolliset poikkeamat.

 

M I S S I O

Yrityksemme missio on olla luotettava toimija, joka jakelee laadukkaita tuotteita sidosryhmilleen asiantuntevasti.

 

V I S I O

Yrityksemme visiona on tulla menestyväksi keskisuureksi tai suureksi  hoitotarvikkeiden ja terveystuotteiden jakelijaksi, jolla jonain päivänä on myös lääketukkukauppaoikeudet.

 

A R V O T

Yrityksemme keskeiset arvot ovat eettisyys, ekologisuus, asiantuntijuus ja luotettavuus.

 

Eettisyys

Pidämme jakelussamme eettisesti valmistettuja tuotteita. Noudatamme lainsäädäntöjä ja sääntöjä, ja tuotteittemme markkinointi on eettistä.

 

Ekologisuus

Kierrätämme pakkausmateriaalimme ja pyrimme tuottamaan minimimäärän jätteitä, jotka myös lajittelemme jätelajeittain. Tilaamme päämiehiltä suuria tilauksia mahdollisimman harvoin ja lähetämme tavarantoimituksia tukkuihin mahdollisimman harvoin minimoidaksemme toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormaa.

 

Asiantuntijuus

Yrityksemme palveluksessa on aina työntekijöitä, jotka pystyvät hoitamaan kaikki asiakastapaukset ja viranomaisten edellyttämät ilmoitukset asiantuntevasti sekä kouluttamaan, perehdyttämään ja viestimään asiantuntevasti.

 

Luotettavuus

Tarjoamme asiakkaille virheettömiä tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet ja vastaavat asiakkaiden ennakkokäsityksiä. Reagoimme ilmaantuviin asiakastapauksiin nopeasti ja hoidamme ne loppuun yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

LAADUNHALLINTA JA YLLÄPITO

Nutrielixirin laatua arvioidaan auditoinnin avulla. Auditoinnissa tarkastellaan, ovatko toiminnot ja niiden tulokset suunnitelmien mukaiset, toteutetaanko suunnitelmia tehokkaasti ja ovatko ne tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia. Auditointi voi olla joko sisäinen eli Nutrielixirin itse tekemä auditointi tai ulkoinen eli esimerkiksi toisen yrityksen tai kolmannen osapuolen tekemä.

Toimintaohjeet ja menettelyohjeet palvelevat yritystä käytännön apuvälineenä toimintaan perehdyttäessä ja työn suorittamisessa. Toimintaohjeet ja menettelyohjeet pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisina ja helposti ymmärrettävinä. Toimintaohjeita ja menettelyohjeita täydennetään jatkuvasti ja sovelletaan projektikohtaisesti ja niiden ajantasaisuutta arvioidaan sisäisten auditointien avulla.

 

YRITYKSEMME TIEDOT

Osoite

Nutrielixir Oy

Pertunpellonraitti 2 O LT 5,

00740 Helsinki

info@nutrielixir.fi

+358-(0)40-132 1115

VAT FI26386175

 

Toimitusjohtaja

Jarmo Hakala

jarmo.hakala@nutrielixir.fi

Yrityksen hallinnolliset asiat, logistiikka, asiakkaat.

Kestomenestyjä