EVOLU Universal nebulisator

Produktnr: 9508691
99,90


Lyhyt tuotekuvaus

EVOLU Universal nebulisator är avsedd för nebulisering av suspensioner och lösningar hemma och på vårdplatser. Lämplig för alla åldrar. Lätt att använda.

EVOLU Universal Nebulizer bildar en mycket fin dimma (partikelstorlek 0,5 till 6 mikron, MMAD 2,44 mikron) av läkemedlet som ska nebuliseras, som patienten andas in i sina lungor.

Käyttötarkoitus

Nebulisatorn används för att behandla astma, allergier och andra luftvägssjukdomar.

 

Annostelu

Se bruksanvisningar: www.nutrielixir.fi/docs/EVOLU-Universal.

 

Produkten kan användas med eller utan de medföljande maskerna.

Sisältö

  • Förpackningen innehåller nebulisator, kompressor, luftslang, bruksanvisning finsk-svensk, 5 filter, vuxenmask (stor mask), barnmask (liten mask), munstycke, näsdel (nosepiece) och nätadapter

 

Tekniset tiedot

 

Medicinteknisk produkt. CE0413.

Mitat

Dimensionerna av nebulisatorn är 166 mm x 143 mm x 80 mm (höjd).

Säilytys:

Förvara inte enheten i direkt solljus, hög temperatur eller luftfuktighet. Förvara

enheten inom förvaringstemperatur och fuktighetsgrad.

Förvara enheten utom räckhåll för små barn.

Håll alltid enheten urkopplad när den inte används.

Förvara enheten och dess delar på en ren och säker plats.

Vira inte strömsladden runt kompressorn (huvudenheten).

Huomioitavaa

  • Se till med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om din nebulisator är kompatibel med det läkemedlet du tar innan du köper det.

Utforska denna kategori: Mätare