Distributionstjänster

 

 

Typ av verksamhet

Vi är en snabbväxande finländsk representant, distributör och återförsäljare av medicinsk utrustning, kosmetika, konsumentvaror och hälsoprodukter.

Vi ser till att våra kunder får sina beställningar snabbt och tillförlitligt. Vår kundservice, snabb service och vårt flexibla arbetssätt är de viktigaste kvalitetskriterierna för oss.

Vi ser till att vi har ett digert utbud av produkterna i vårt sortiment och möjliga avbrott är minimala och korta.

 

Distribution och lagring

Vi sköter logistiken av produkterna vi säljer med expertis och ansvar. Det är viktigt för oss att våra produkter lagras och transporteras under rätta förhållanden som krävs. Genom våra distributionskanaler kan du nå apotek, sjukhus och dagligvarubutiker. Tillgängligheten och försörjningstryggheten för våra produkter och en välfungerande leveranskedja spelar en central roll för vår verksamhet.

 

Inträde på marknaden

Vi hjälper företag att penetrera den Finska marknaden samt uppnå önskat resultat. Vi rapporterar till våra partners om försäljningsutvecklingen och ser till att produkterna inköps i enlighet med deras efterfrågan.

 

Försäljning och marknadsföring

Vi stöder framgången för produkterna vi representerar i apotek och dagligvarubutiker. Vi marknadsför regelbundet våra produkter både digitalt och i tryckt reklam, kundbrev, produktlistor, prislistor och naturligtvis även genom direkta direktförsäljning till apotek och dagligvarubutiker.

 

Villkor för partnerskapet

Vi förväntar oss att vår samarbetspartner har erfarenhet och kunskap på den europeiska marknaden. Produkterna vi säljer måste uppfylla alla kvalitets- och överensstämmelsekriterier som krävs av myndigheterna.

Vi distribuerar produkter som har potential att lyckas på apoteks- och detaljhandelsmarknaden. Inköpspriserna för produkterna vi köper från våra samarbetspartnerr måste hålla en nivå som efter 2 eller 3 påföljande distributions-/operatörskedjor förblir rimliga och konkurrenskraftiga för slutanvändarna, dvs. konsumenterna.

 

Ta kontakt

Om du är intresserad, tveka inte att kontakta oss. Du hittar vårt kontaktformulär här.