Desinfektionsmedel Leevin för händer


Ny

Desinfektionsmedel Leevin för händer

7,90
Leveransvikt: 0,3 kg


Möjliga leveranssätt: Postpaket till häntningsställe, Hempaket till Finland, Postpaket till finländsk återförsäljare, HRX, DHL Express - leverans till adressen i Finland, Leverans till Schenkers hämtningsställe, DHL Switzerland, Omniva

Alkoholbaserat desinfektionsmedel för händer. Utvärtes. Dosera i torra händerna. Tillverkad i Finland.

Innehåll: Denaturerad etanol, glyserol, renat vatten.

Förvaras utom räckhåll av barn.

 

 

vaaravaara2

Denaturoitu etanoli denaturerad etanol

Helposti syttyvä neste ja höyry.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Inhämta särskilda instruktioner före användning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Om läkarvård behövs, visa förpackningen eller varningsetikett. Vid kontakt med ögonen skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Nutrielixir Oy, Pertunpellonraitti 2 LT 5, 00740 Helsinki. info@nutrielixir.fi. 040-1321115. Käyttöturvallisuustiedote info@nutrielixir.fi.

Utforska även dessa kategorier: Förstasida, Vårdprodukter, Andra produkter