Horse

FinCollagen Horse

preview_COLOURBOX1810064
 
FinCollagen Horse -tuotteet sisältävät bioaktiivista kollageenia (kollageenihydrolysaattia), josta hevosten ruoansulatuksessa imeytyy aminohappojen lisäksi bioaktiivisia peptidejä, joilla on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia hevosten niveliin.  Stimuloimalla nivelrustoa bioaktiiviset peptidit saavat rustosolut (kondrosyytit) tuottamaan uutta nivelrustomatriisia, joka enimmäkseen koostuu kollageenista ja proteoglykaaneista. Ne toimivat puskurina luiden välillä. Tällä täysin uudenlaisella ja luonnollisella vaikutusmekanismilla pyritään vaikuttamaan nivelistä johtuvien liikuntavaikeuksien juurisyihin eikä vain - kuten muut markkinoilla olevat tuotteet tekevät - lievittämään oireita.
 
Miten tuotetta käytetään? Mittaa hevoselle 25 g - 50 g eli n. 3/4 - 1,5 desilitraa jauhetta ja sekoita se hevosen rehuun tai juomaan. Anna annos joka päivä säännöllisesti. Tuotteen positiiviset vaikutukset tulevat esiin yleensä 2-3 kuukauden kuluessa aloituksesta. Tuotetta voidaan käyttää hevosilla, joilla on niveloireita, mutta myös terveillä hevosilla päivittäisenä lisäravinteena. Tuote on hevoselle täysin turvallista käyttää, se on myös sallittu aine kilpahevosille.
 
Horse800
 
FinCollagen Horse -tuotteiden kollageeni on alkuperältään siasta. Hevosille ei voi eurooppalaisen lainsäädännön mukaan antaa naudasta valmistettua kollageenia. Suomessa voi olla myynnissä hevosille tarkoitettua kollageenia, joka on alkuperältään naudasta. Käytäthän hevosille vain FinCollagen Horsea, joka noudattaa eurooppalaisia määräyksiä:
 
The main regulations you may find in the annex IV of Regulation (EC) No 999/2001

In summary:

1. The feeding of all farmed animals with ruminant gelatine and collagen is prohibited.
2. The feeding of all farmed animals (including ruminants) with non-ruminant gelatine and collagen is allowed.

Horses belong to the following described category: REG 1069/2009, Article10 Buchstabe f, Artikel 14 Article 3  VO 1069/2009, Definitions. For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:

      1. ‘animal by-products’ means entire bodies or parts of animals, products of animal origin or other products obtained from animals, which are not intended for human consumption, including oocytes, embryos and semen;
       2. ‘derived products’ means products obtained from one or more treatments, transformations or steps of processing of animal by- products;
      3. ‘products of animal origin’ means products of animal origin as defined in point 8.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004;
      4. ‘carcase’ means carcase as defined in point 1.9 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004;
      5. ‘animal’ means any invertebrate or vertebrate animal;
      6. ‘farmed animal’ means:
      (a) any animal that is kept, fattened or bred by humans and used for the production of food, wool, fur, feathers, hides and skins or any other product obtained from animals or for other farming purposes;
      (b) equidae;
 
 
Bioaktiivisella kollageenilla hevosille on suoritettu seuraavia tutkimuksia:
 
 
Vuonna 2014 suoritettiin Saksassa 12 viikkoa kestänyt plasebokontrolloitu tutkimus entisillä kilparatsuilla. Tutkimusryhmiä oli kaksi, joissa molemmissa oli 10 hevosta. Toisessa ryhmässä hevoset saivat normaalin ruoan seassa 25 g FinCollagen Horsen sisältämää biologisesti aktiivista kollageenia joka päivä, toisessa ryhmässä plasebona (=lumelääkkeenä) maltodekstriiniä joka päivä. Tutkimusparametreinä hevosten omistajat käyttivät ns. ontumisastetta (Grade of lameness, Taylor&Hillyer 1997). 
 
Horse-tutkimus
Kuva 1. Ontumisaste (degree of lameness).
 
 
Tutkimustulosten perusteella päivittäin 25 g biologisesti aktiivista kollageenia (kollageenihydrolysaattia) (hydrolyzed collagen) käyttäneillä hevosilla ontuminen väheni tilastollisesti merkitsevästi verrattuna plaseboryhmään. Positiiviset tulokset edellyttivät vähintään 6 kuukauden säännöllistä käyttöä.
 
 
Vuonna 2013 suoritettiin Saksassa 12 viikkoa kestänyt satunnaistutkimus nivelrikosta kärsivillä kilparatsuilla. Tutkimusryhmiä oli kaksi, joista toisessa ryhmässä 12 hevosta nautti päivittäin normaalin ruoan yhteydessä 50 g FinCollagen Horsen sisältämää biologisesti aktiivista kollageenia ja toisessa ryhmässä 6 hevosta, jotka nauttivat päivittäin normaalin ruoan yhteydessä 25 g samaa kollageenihydrolysaattia. Tutkimusparametreinä käytettiin eläinlääkäreiden asteikolla 1-4 suorittamia taivutustestejä (bending test), arviota ontumisasteesta ja  astuntakivusta (turn pain of the gait) sekä hevosten omistajien omia arvioita.
 
Horse-tutkimus2
Kuva 2. Eläinlääkärien määrittämä ontumisaste (degree of lameness).
 
 
Eläinlääkärien arvioiden mukaan 50 g päivittäin biologisesti aktiivista kollageenia käyttäneillä hevosilla ontuminen väheni (kuva 2), taivutus parani (kuva 3) ja kiertokipu (kuva 4) vähenivät tilastollisesti merkitsevästi.
 
Horse-tutkimus3
Kuva 3.  Eläinlääkärien suorittama taivutustesti (bending test).
 
Horse-tutkimus4
 Kuva 4. Eläinlääkärien arvioima kiertoliikekipu (turn pain) kovalla lattialla.
 
 
 Eläinlääkärien arviointien mukaan ontuminen väheni aste asteelta sekä 25 g:n että 50 g:n päivittäisellä annoksella (kuva 5).
 
Horse-tutkimus5
Kuva 5. Eläinlääkärien arvioima ontumisaste (degree of lameness).
 
 
 67 % hevosten omistajista arvioi, että 25 g:n päiväannos johti hyvään tulokseen (kuva 6) nivelrikosta kärsivillä hevosilla. 50 g:n päiväannoksella arviot olivat vieläkin positiivisemmat. 
 
Horse-tutkimus6
 Kuva 6. Hevosten omistajien arviointi hoidon onnistumisesta.
 
 
 

Display per page
Sort by

FinCollagen Horse 800 g

64.90
1 kg = 81.13 €
Delivery weight: 1.3 kg

FinCollagen Horse 3,6 kg

239.00
1 kg = 66.39 €
Delivery weight: 4.5 kg

Measuring spoon 100 ml - decilitre

0.40
Delivery weight: 15 g