Om oss

Company

KVALITETSMÅL

Företagets centrala kvalitetsmål är att erbjuda en produkt eller tjänst på ett sätt som ger den bästa möjliga kundupplevelsen. Kvalitetsmålen ska mätas med hjälp av indikatorer, till exempel genom att statistiken över kundtillfällen för produkter eller tjänster. Kundfall är kundernas kommentarer, frågor, klagomål och reklamationer. Genom att registrera och följa upp avvikelser i orderleveransprocessen kan man förutse och utesluta eventuella avvikelser i framtiden.

 

U P P D R A G

Vårt företags uppdrag är att vara en pålitlig aktör som levererar högkvalitativa produkter till sina intressenter med kompetens.

 

V Ä R D E R I N G A R

Våra företags grundläggande värderingar är etik, miljövänlighet, expertis och pålitlighet.

 

Etiskhet

Vi säljer produkter som är etiskt tillverkade. Vi följer lagar och regler och marknadsför våra produkter på ett etiskt sätt.

 

Ekologiskhet

Vi återvinner vårt förpackningsmaterial och strävar efter att producera ett minimum av avfall, som vi också sorterar efter avfallstyper. Vi beställer så lite som möjligt stora beställningar från våra kunder och sällan levererar varor i stora mängder för att minimera miljöpåverkan.

 

Sakkunskap

Vårt företag har alltid anställda som kan hantera alla kundfall och anmälningar som krävs av myndigheterna på ett kompetent sätt samt utbilda, informera och kommunicera på ett kompetent sätt.

 

Pålitlighet

Vi erbjuder våra kunder felfria produkter som uppfyller deras behov och deras föreställningar. Vi reagerar snabbt på uppkomna fall och tar hand om dem i samarbete med kunden.

 

KVALITETSKONTROLL OCH UNDERHÅLL

Kvaliteten på Nutrielixir ska utvärderas genom en audit. Auditeringen ska undersöka om verksamheten och dess resultat överensstämmer med planerna, om planerna genomförs effektivt och om de är lämpliga för målen. Auditering kan vara antingen intern, dvs. utförd av Nutrielixir själv, eller extern, till exempel utförd av ett annat företag eller en tredje part.

Operativa riktlinjer och uppförandekoder och fungerar som ett praktiskt verktyg för företagen att lära sig om verksamheten och utföra arbetet. Det ska strävas efter att hålla riktlinjerna och uppförandekoder så enkla och lättförståeliga som möjligt. De operativa riktlinjerna och uppförandekoderna kompletteras kontinuerligt och tillämpas på projektnivå och utvärderas för aktualitet genom interna revisioner.

 

UPPGIFTER AV VÅRT FÖRETAG

Adress

Nutrielixir Oy

Pertunpellonraitti 2 O LT 5,

00740 Helsinki

info@nutrielixir.fi

+358-(0)40-132 1115

VAT FI26386175

 

Verkställande direktör

Jarmo Hakala

jarmo.hakala@nutrielixir.fi

Företagets administration, logistik, reklamationer, kunder
Achiever