Evolu Non Contact infraröd termometer örat/pannan

Produktnr: 9292566
69,00


Mycket bekväm, exakt och pålitlig infraröd termometer för de olika behoven hos en familj med barn. Med Evolu beröringsfria infraröda termometern mäts värme från barnets panna utan att röra vid eller från hörselgången. Evolu beröringsfria infraröda termometern kan också mäta temperaturen i luften och föremålet (0 C till 93,2 C), till exempel temperaturen på badvatten eller uppvärmd mjölk.

Infraröd Termometer EVOLU Non Contact
Infraröd termometer för örat/pannan EVOLU (beröringsfri)
IP-klassificering: IP22

 

Viktig information

Denna termometer är endast avsedd för mätning av kroppstemperatur och ska ej användas vid diagnos av sjukdomar. Den ska ej användas vid nödsituationer eller vid långvarig temperaturmätning under operationer.
 
Förvaras oåtkomligt för barn. Mätning av temperaturen på barn under tolv år skall utföras av förälder.
Patienten kan ej ställa diagnos eller behandla sig själv baserat på endast mätresultaten; patienterna måste följa läkarnas anvisningar.
Barn under 12 år och mentalt funktionshindrade personer får ej använda termometern på egen hand.
Termometern får ej användas av personer som lider av öroninflammation, tympanitis eller andra öronsjukdomar.

 

Användningsmiljö: temperatur: +10,0 °C ~ +40,0 °C,

Luftfuktighet: 15% RH ~ 93% RH relativ fuktighet.
Förvaringsanvisningar: temperatur: -25,0 °C ~ +55,0 °C,
Luftfuktighet: 0% RH ~ 93% RH

 

Produktinformation

Ändamål: infraröd panntermometer för mätning av kroppstemperatur i örat eller pannan men även rumstemperatur och temperatur av objekt.

Användningsområde: Termometern passar för mätning av kroppstemperatur från örats hörselgång eller pannan.

Garanti: 2 år.

Egenskaper:
1. Beröringsfri infraröd termometer för mätning av temperatur från örat/pannan.
2. Olika färger och bakgrundsbelysning: vit, grön, orange, röd.
3. 9 set av minnesplatser.
4. Möjlighet att välja mellan Farhenheit (°F) och Celsius (°C). (Celsius °C används som standard)
5. Mätresultat direkt på 1 sekund.
6. Termometern är bekväm och ekonomisk att använda, inga speciella huvud för örat behövs vilket sparar på driftskostnaderna.
7. Termometerns ljudsignaler kan slås på och av enligt önskemål.
8. Termometern stängs automatiskt av om den inte har använts under 30 sekunder.
OBS!
Termometerns mätresultat ersätter ej kvalificerade läkares medicinska utlåtanden. Om du har frågor angående mätresultaten ska du kontakta din läkare.

 

Försiktighetsåtgärder

OBS!
1. Det är väldigt farligt om patienter ställer diagnos och börjar behandla sig själva baserat på mätresultaten. Följ läkarens instruktioner.
2. Rör ej den infraröda sensorn med händerna; den får inte heller riktas mot patientens mun.
◆Om den infraröda sensorn har skadats eller är smutsig kan detta orsaka onormala mätresultat.
3. Om rumstemperaturen i förvaringsplatsen skiljer sig mycket från temperaturen där mätningen genomförs ska termometern hållas i ca 30 minuter på platsen där mätningen ska genomföras.
4. Denna termometer förvaras oåtkomligt för barn.
5. Stå inte i närheten av luftkonditionerare när du mäter kroppstemperaturen.
◆Om du rengör termometern med toalettpapper eller pappershanddukar kan ytan på den infraröda sensorn skadas och detta i sin tur medföra felaktiga mätresultat.
6. Om termometern kommer i kontakt med vätska eller råkar falla i vatten ska den torkas ordentligt innan den används igen. Man ska extra noggrant torka bort vatten från sensorns yta med en bomullspinne. 

 

Varning:

1. Termometern får ej användas av personer som lider av öroninflammation, tympanitis eller någon annan typ av öronsjukdom.
2. Termometern får ej användas om örat är vått (t.e.x. efter simning eller tvättning).
4. När kroppstemperaturen mäts från örat måste termometern vara inställd på läget för mätning av temperatur från örat.
Rekommendationer
2. Undvik att applicera starkt tryck på termometern, tappa den i golvet, skaka på eller kliva på den.
3. Termometern får ej öppnas, repareras eller modifieras på eget initiativ.
4. Undvik att vätska (t.e.x. alkohol, vattendroppar, hett vatten o.s.v.) tar sig in i termometern eftersom att den inte är vattentät.
5. Termometern ska förvaras på en ren och torr plats.
6. Vid eventuella problem ska du kontakta termometerns återförsäljare, försök aldrig att reparera termometern på egen hand.
7. Termometern får ej användas i elektromagnetiska fält.

 

Generell information om kroppstemperatur

Jämförelse av olika mätmetoder.
Med olika metoder kan man mäta olika kroppstemperatur. WHO har definierat människans normala kroppstemperatur; se följande tabell med mätmetoder och motsvarande mätområden.
Mätmetoder
Normal kroppstemperatur
Temperaturmätning i ändtarmen 36,6 °C ~ 38,0 °C
Temperaturmätning i munnen 35,5 °C ~ 37,5 °C
Temperaturmätning i armhålan 34,7 °C ~ 37,3 °C
Temperaturmätning i örat 35,8 °C ~ 38,0 °C
 Temperaturmätning i pannan (likvärdigt med temperaturen i munnen) 35,5 °C ~ 37,5 °C
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation av batteri:
1. Tryck på batterifackets lock; batterifackets lock öppnas automatiskt.
2. Du behöver två 1,5 V AAA-batterier (vi rekommenderar alkaliska batterier), sätt batterierna i facket och se till att följa plus- och minuspolen.
För att ta ur batteriet ur termometern ska du trycka fingret på batteriets minus-pol.
Varning vid otillräcklig batterikapacitet:
Om batterierna är urladdade visas “LO” på LCD skärmen och batterisymbolen är alltid aktiv. Då är det dags att byta ut batterierna.

 

Rekommendationer

Om du inte använder termometern under en längre period ska batterierna tas ut. Batteriet kan börja läcka och detta skadar termometern och är även skadligt för miljön.

 

Huvudparametrar

1. Ljudfunktion: slå på och av ljudet
1) Om termometern är påslagen kan ljudet slås på och av genom att trycka på knappen "MEM".
2) Om du trycker på "MEM" knappen visar LCD skärmen “ ” som betyder att ljudet är påslaget. Samtidigt hörs en kort ljudsignal.
3) För att ställa in ljudlöst läge ska du trycka på knappen "MEM", "" ändras till «» vilket betyder att ljudlöst läge har aktiverats.
2. Välja mätenhet °C eller °F
När termometern är avstängd ska du hålla ner "MEM" knappen i sex sekunder för att väja Fahrenheit (°F ) eller Celsius ( °C ) som mätenhet. Vänta i 8 sekunder tills termometern automatiskt slås på eller tryck på “ ” för att slå på termometern på en gång.
3. Minnesfunktioner
När termometern är avstängd kan du genom att trycka på "MEM” knappen för att läsa och spara upp till 9 set av mätresultat (precis som i exemplet). Termometerns stängs automatiskt av efter 30 sekunder; om du vill manuellt stänga av den kan du trycka på “ ” knappen.
4. Bakgrundsbelysning
Om den uppmätta temperaturen är <34,0°C visas LO på skärmen och bakgrundsbelysningen blir röd.
Om den uppmätta temperaturen är 34,0°C ~ 37.1°C är kroppstemperaturen normal och bakgrundsbelysningen grön.
Om den uppmätta temperaturen är 37,2 °C ~ 38,1 °C har personen låg feber och bakgrundsbelysningen är orange.
Om den uppmätta temperaturen är 38,2 °C ~ 43,0 °C har personen feber och bakgrundsbelysningen är röd.
Om den uppmätta temperaturen är >43,0 °C visas HI på skärmen och bakgrundsbelysningen blir röd.

 

1. Temperaturmätning från örat

OBS!
För att mäta temperaturen örat ska skyddet för temperaturmätning i pannan tas bort
1.1 Efter att ha tagit bort skyddet ska du trycka på “ ” knappen för att ställa in termometern i läget för temperaturmätning i örat. Det sista mätresultatet visas på LCD skärmen.
Därefter ska du försiktigt sätta termometerns huvud i örats hörselgång. Håll ner “ ” knappen för att mäta temperatur.
1.2 Mätresultatet visas efter 1 sekund.
Om LCD skärmen blinkar, väntar termometern på att mätning av temperatur påbörjas.
Mätresultat
Notering: om ljudsignalen ej hörs har temperaturmätningen ännu inte slutförts. Ta inte ur termometerns sensor från örat under den tiden (om ljudet är avstängt hörs ej ljudsignalen.)

 

2. Temperaturmätning i pannan

Tips: För att mäta temperaturen i pannan ska du installera mäthuvudet på termometern som är avsedd för temperaturmätning i pannan.
2.1 Efter att ha installerat skyddet ska du trycka på “ ” knappen för att ställa in termometern i läget för temperaturmätning i pannan. Det sista mätresultatet visas på LCD skärmen.
Avståndet mellan skyddet för mätning i pannan och huden ska vara 0 ~ 5 mm; för temperaturmätning i pannan ska du trycka på “ ” knappen.
2.2 Mätresultatet visas efter 1 sekund.
Om LCD skärmen blinkar, väntar termometern på att mätning av temperatur påbörjas.
Mätresultat
Notera: När en ljudsignal hörs från termometern betyder det att mätningen har slutförts. Om du ej hör en ljudsignal har mätningen ej avslutats än.
Om du ej hör en ljudsignal ska du hålla kvar termometern nära pannan. (Om du har stängt av ljudsignalen kommer du inte att höra något ljud under mätningen.)

 

3. Mätning av temperaturen av objekt

OBS!
Vid temperaturmätning av objekt med huvudet som är avsett för mätning i pannan påverkas ej mätresultaten.
3.1 Håll ner “ ” knappen i 6 sekunder för att ställa in termometern på läget för mätning av temperatur av objekt. Rikta sedan termometern mot objektet. Objektets temperatur kan mätas genom att trycka på “ ” knappen.
3.2 Mätresultatet visas efter 1 sekund.
Om LCD skärmen blinkar, väntar termometern på att mätning av temperatur påbörjas.
Mätresultat
Notera: Om du hör en ljudsignal har mätningen slutförts. Om du ej hör en ljudsignal har mätningen ej avslutats än.
Om du ej hör en ljudsignal ska du hålla kvar termometern nära objektet. (Om du har stängt av ljudsignalen kommer du inte att höra något ljud under mätningen.) Mät objekt på ett avstånd av 0,5 till 2 centimeter.

 

Instruktioner för rengöring av termometern

För noggranna mätresultat rekommenderar vi att du rengör termometern efter varje användning.
Använd en bomullspinne fuktad med 75% alkohol för att rengöra termometerns mäthuvud och rensa den från spår av användning och smuts.
Vi rekommenderar att mäthuvudet rengörs i minst 5 sekunder.
Därefter ska alla andra delarna rengöras i minst 10 sekunder med en mjuk och torr trasa.
Efter rengöring ska smuts ej synas på termometern. Vänta i 10 minuter innan nästa mätning.

 

OBS!

Vanliga frågor
Om du vill ändra mätmetod från att mäta kroppstemperatur till temperatur på objekt: håll ner "" knappen i minst 6 sekunder.
Om temperaturen på objektet som mäts är högre än mätområdet som för örat är 43,0 ℃ visas "HI" på LCD skärmen.
Om temperaturen på objektet som mäts är lägre än mätområdet som för örat är 34,0 ℃ visas "Lo" på LCD skärmen.
Termometerns högsta driftstemperatur  är 40,0 °C. Om rumstemperaturen är högre visas felmeddelandet “Er.H” på LCD skärmen.
Temperaturen får ej vara högre än 40,0 ℃ där den används.
Termometerns lägsta driftstemperatur  är 10,0 °C. Om rumstemperaturen är lägre visas felmedellandet “Er.L” på LCD skärmen.
Temperaturen får ej vara lägre än 10,0 ℃ där den används.
Om rumstemperaturen plötsligt blir 5 grader lägre eller högre visas  “Err” på skärmen och termometern stängs automatiskt av.
Om “Err” visas på skärmen ska du låta termometern vara orörd i 30 minuter i rumstemperatur.
Om fel inträffar och ljudet är påslaget hörs en ljudsignal vid mätning av temperatur. (En kort ljudsignal hörs.)

 

Felsökning

När termometern slås på visas ingenting på skärmen.
Batteriet är tomt.
Installera ett nytt batteri.
Batteriet har sätts in fel.
Batteriernas polaritet motsvarar polariteten på batterifacket.
Mätningstemperaturen är låg.
Läget för mätningen är inte korrekt.
Mät temperaturen korrekt så som anvisningarna beskriver.
Smuts förekommer på sensorn eller i örats hörselgång.
Rengör termometern från smuts innan mätning.
Stora temperaturskillnader förekommer vid konstant temperaturmätning.
Tiden mellan mätningarna är för kort.
Tiden mellan två mätningar ska vara minst 10 sekunder.

 

Termometerns specifikationer

Produktnamn: Infraröd termometer för mätning av temperatur i örat / pannan
Modellbeteckning: PG-IRT1603
Termometerns mått: 31×175×72 mm
Termometerns vikt: ca 77 g (utan batterier)
Mätområde: 34,0 °C - 43,0 °C. (93,2 °F - 109,4 °F)
Objektets temperatur: 0 °C - 93,2 °C (32 °F - 199,7 °F)
Mätnoggrannhet: 0,1 °C/°F
Plats för mätning: laboratorie
Mätnoggrannhet: (35,0 °C ~ 42,0 °C) ±0,2 °C, (95,0 °F ~ 107,9 °F) ±0,4 °F, vid andra temperaturer ±0,3 °C.
Driftstemperatur: 10,0 °C ~ 40,0 °C (50,0 °F ~ 104,0 °F)
Ljud: När termometern slås på och är klar för mätning hörs en kort ljudsignal.
När mätningen avslutas hörs en lång ljudsignal.
Systemets fel eller generellt fel: tre korta ljudsignaler.
Febervarning: tio korta ljudsignaler.
Minne: termometern kan spara upp till nio temperaturer i minnet.
Automatisk avstängning: om termometern ej används under 30 sekunder stängs den automatiskt av.
Batteri: två 1,5 V AAA-batterier (vi rekommenderar alkaliska batterier).
Instruktioner och förklaring av tillverkaren - elektromagnetisk strålning
Infraröd termometer (modell PG-IRT1603) är avsedd för användning i elektromagnetisk miljö som anges nedan. Kunden som har köpt eller användaren av infraröda termometern (modell PG-IRT1603) måste se till att termometern används i passande miljö.

Kunder som köpte denna produkt köpte också


Utforska även dessa kategorier: Andra produkter, Mätare