Usein kysyttyä

Seuraavaan on koottu kysymyksiä, joita meiltä on kysytty.

 

Mitä on tuotteittenne sisältämä kollageenihydrolysaatti?

- Tuotteidemme sisältämä kollageenihydrolysaatti on biologisesti aktiivista kollageenia - pitkän valmistusprosessin tuloksena syntyvää luontaista, erittäin hienojakoista ja kevyttä proteiinipitoista jauhetta, joka elimistössä imeytyy aminohapoiksi ja bioaktiivisiksi kollageenipeptideiksi. Valmistusprosessin aikana raaka-aine mm. hydrolysoidaan, mistä tulee nimi kollageenihydrolysaatti (tai hydrolysoitu kollageeni).  Alhaisen molekyylipainonsa (3.000 Daltonia) ansiosta jauhe liukenee nopeasti nesteeseen ja imeytyy aminohappoina sekä osin kokonaisina bioaktiivisina peptideinä 30 minuutissa nauttimisesta. Nämä biologisesti aktiiviset kollageenipeptidit kertyvät haluttuun kohde-elimeen ja stimuloivat ja kiihdyttävät sen soluja ja molekyylejä tuottamaan uutta kollageenia. Kaikki markkinoilla olevat kollageenihydrolysaattivalmisteet eivät ole yhtä tutkittuja kuin FinCollagen-tuotteet eivätkä imeydy biologisesti yhtä aktiivisina ja tehokkaina kollageenipeptideinä elimistöön.

 

Mitä ovat biologisesti aktiiviset kollageenipeptidit?

- Biologisesti aktiiviset kollageenipeptidit ovat aminohappoketjuja, jotka pyrkivät vaikuttamaan halutun kohde-elimen biologisiin prosesseihin. Esimerkiksi biologisesti aktiiviset kollageenipeptidit ihossa stimuloivat (vaikuttavat/kiihdyttävät) ihon perussoluja, fibroplastia, lisäämään kollageenin esiasteen, prokollageenin, tuotantoa ihossa. Biologisesti aktiiviset kollageenipeptidit nivelrustossa pyrkivät stimuloimaan ja kiihdyttämään rustosoluja eli kondrosyyttejä, ja proteoglykaania lisäämään elimistön oman kollageenin tuotantoa rustossa. 

-  Biologiseti aktiivisista kollageenipeptideistä on 2000-luvulla julkaistu useita tieteellisiä artikkeleja ja kliinisiä tutkimuksia.

 

Miten sivuillanne myytävät tuotteet eroavat toisistaan?

- FinCollagen Beauty -tuotteiden kollageenihydrolysaatti hajoaa ruoansulatuksessa aminohapoiksi ja biologisesti aktiivisiksi kollageenipeptideiksi, jotka kulkeutuvat ja kertyvät ihoon. Bioaktiivinen kollageeni pitkäaikaiskäytössä pyrkii kaunistamaan ihoa.

- FinCollagen Active -tuotteen kollageenihydrolysaatti hajoaa ruoansulatuksessa aminohapoiksi ja biologisesti aktiivisiksi kollageenipeptideiksi, jotka pyrkivät hakeutumaan niveliin.

- FinCollagen Beauty ja FinCollagen Active sekä FinCollagen Pet ja Horse -tuotteiden koostumukset eroavat aminohappojen määrissä, järjestyksissä ja molekyylipainoissa ja näin ollen ovat kussakin tuotteessa erilaiset ja tarkasti määritellyt. FinCollagen Beauty ja Active on valmistettu naudan nahassa olevasta kollageenista, Pet ja Horse porsaan nahassa olevasta kollageenista.

- FinCollagen Power and Fit ja FinCollagen Power and Fit+ ovat sekoitus biologisesti aktiivista kollageenia, jossa aminohappojärjestys ja molekyylipainot eivät ole tarkoin määriteltyjä. FinCollagen Power and Fit -tuotteiden  kollageeni on peräisin naudan nahassa olevasta kollageenista, FinCollagen Power and Fit+ -tuotteiden porsaiden nahassa olevasta kollageenista.

- Tuotteiden erilaisuuden voi hyvin todeta tarkastelemalla niiden ominaispainoa. FinCollagen Power and Fit(+) -tuotteen kollageenihydrolysaatti on painavinta jauhetta, sitten Beautyn ja sitten Activen. Esimerkiksi 1 desilitra Power and Fit(+) -tuotetta painaa grammoissa enemmän kuin Beauty tai Active.

-Tehokkaampa biologisesti aktiivista kollageenia valmistetaan pääosin naudasta (jonkin verran myös porsaista). Naudasta valmistetun kollageenin sisältämien aminohappojen määrä ja järjestys on kaikkein lähimpänä ihmisen aminohappojen määrää ja järjestystä. Tutkijat ovatkin käyttäneet viimevuotisissa tutkimuksissaan, joiden tehtirymissä on ollut ihmisiä, ähes yksinomaan naudasta peräisin olevia kollageenipeptidejä.

- Hevosille ei voi antaa naudasta peräisin olevaa kollageenia, vaan porsaista. Kts. tästä lisää FinCollagen Horse -tuotteen sivuilla.

 

Miten tuotteenne eroavat muista markkinoilla olevista kollageenivalmisteista?

- Tuotteemme sisältävät 100 % bioaktiivista eli biologisesti aktiivista kollageenia (kollageenihydrolysaattia) ilman mitään lisäaineita. Tuotteissamme käytetty kollageenihydrolysaatti on tarkalleen samaa kuin mitä on käytetty sivustossamme esitellyissä tutkimuksissa.
- Useimmat Suomen markkinoilla olevat kollageenivalmisteet sisältävät kollageeniaineen lisäksi vitamiineja tai muita lisäaineita. Joihinkin markkinoilla oleviin kollageenivalmisteisiin on voitu lisätä sokeria pahan maun (kalakollageeni) peittämiseksi. FinCollagen-tuotteet eivät tuoksu miltään ja ovat neutraalinmakuisia.

- FinCollagen-tuotteiden kollageenihydrolysaattikoostumukset (aminohappojen määrä, järjestys ja molekyylipaino) ovat tarkasti määriteltyjä ja niiden pohjalta on julkaistu tutkimuksia, joita sivuillamme on esitetty. Kannattaa valita sellainen kollageenivalmiste, joka on tieteellisesti tutkittu kuten FinCollagen, eli josta löytyy tutkimusraportteja joko toimijan nettisivuilta tai googlettamalla netistä.

- FinCollagen Active on ainoa Pohjoismaisilla markkinoilla oleva nivelille tarkoitettu kollageenivalmiste, jonka ohjeistettu vuorokausiannos 5-10 g/vrk on riittävä. Monissa nivelten toimintaan markkinoiduissa kollageenivalmisteissa "nivelkollageenin" määrä per annos on FinCollagen Activeen verrattuna kovin pieni.

- FinCollagen-tuotteet ovat todennäköisesti markkinoiden edullisimmat kollageenivalmisteet. FinCollagen tuoteperheenä on ainutlaatuinen Pohjoismaissa.

- FinCollagen-tuotteet on on pakattu Suomessa

- Nutrielixir on suomalainen yritys - maksamme verot Suomeen

 

Kuinka turvallisia tuotteenne ovat käyttää?

- Amerikan elintarvike- ja lääkevirasto FDA on luokitellut tuotteissamme käytetyn kollageenihydrolysaatin ihmisen terveydelle turvalliseksi aineeksi. Maahantuomiemme valmistuserien mukana saamme aina eräsertifikaatin, joka sisältää tiedon niiden turvallisuudesta. Jos tuote ei olisi turvallinen, sitä ei voisi valmistaja hyväksyä myyntiin. Viranomaiset valvovat tarkkaan valmistajien toimintaa. FinCollagen-tuotteiden sisältämän kollageenihydrolysaatin valmistaja on johtava valmistaja maailmassa. Tämän toimijan valmistamaa kollageenihydrolysaattia on tälläkin hetkellä sadoissa tuhansissa ellei miljoonissa kodeissa maailmanlaajuisesti käytössä.

- Kollageenihydrolysaatilla ei tiedetä olevan mitään yhteisvaikutuksia lääkeaineiden tai ravintolisinä käytettävien aineiden kanssa. Sitä voi siis käyttää turvallisesti lääkityksen ohella.

 

Mitkä tutkimuksia on tehty?

Tiivistetty yhteenveto julkaistuista tutkimuksista löytyy tästä.

Viitauksia tutkimuksiin:

Tutkimuksia tietyntyyppisten kollageenipeptidien imeytymisestä elimistössä:
• Excellent and rapid absorption of collagen peptides after oral uptake (Iwai et al. 2005 J. Agric. Food Chem. 53)
• Significant and continuous increase of collagen-specific amino acids in human blood after collagen peptide supplementation (Beuker et al. 1993)
• Oesser et al., J. Nutr. (1999)

Tutkimuksia tietyntyyppisten kollageenipeptidien kulusta elimistössä
• Oesser et al., J. Nutr. (1999)
• Oesser et al. Cell Tissue Res (2003)
• Oesser et al. Osteoarthritis Cartilage (2005)


Tutkimuksia ravintolisänä saatujen tietynlaisten biologisesti aktiivisten kollageenipeptidien vaikutuksista ihossa
• Proksch et al. (2013) Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study.
• Proksch et al. (2014) Oral Intake of Specific Bioactive Collagen. Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis.


Tutkimuksia ravintolisänä saatujen tietynlaisten biologisesti aktiivisten kollageenipeptidien vaikutuksista nivelissä
• Rippe et al., Medcine & Science in Sports & Exercise (2005)
• Clark et al. (2008) 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain
• McAlindon et al. (2011) Change in knee osteoarthritis cartilage detected by delayed gadolinium enhanced magnetic resonance imaging following treatment with collagen hydrolysate: a pilot randomized controlled trial


Tutkimuksia ravintolisänä saatujen tietynlaisten biologisesti aktiivisten kollageenipeptidien vaikutuksista lihaksissa
• Zdzieblik et al. (2015) Collagen peptide supplementation in combination with resistance training improves body composition and increases muscle strength in elderly sarcopenic men: a randomised controlled trial

 

Miten kollageenihydrolysaatti valmistetaan?
 

-FinCollagen Activen, Beautyn ja Power and Fitin sisältämä biologisesti aktiivinen kollageeni valmistetaan naudan nahassa olevasta kollageeniproteiinista, FinCollagen Power and Fit+ -tuotteen sisältämä biologisesti aktiivinen kollageeni valmistetaan porsaiden nahassa olevasta kollageeniproteiinista, kuten myös FinCollagen Petin ja Horsen biologisesti aktiivinen kollageeni. Eläinviranomaiset ovat tarkastaneet ja hyväksyneet naudasta ja porsaista peräisin olevat raaka-aineet ihmisten, lemmikkien ja hevosten nautittaviksi. Raaka-aineina ei käytetä nahan lisäksi muita eläinten osia. FinCollagenin sisältämä biologisesti aktiivinen kollageeni valmistetaan Saksassa, ja naudan ja sian nahat ovat peräisin EU-alueelta (paitsi FinCollagen Power and Fit, joka on valmistettu Brasiliassa).

-Nahkoja pidetään emäksisessä liuoksessa usean päivän ajan, jolloin raaka-aine hajoaa pienemmiksi osiksi. Tämän jälkeen raaka-aineelle tehdään happokäsittely, jonka jälkeen se keitetään. Keittäminen erottaa raaka-aineesta talin (rasvan), nahan ja ihon. Tämän jälkeen kollageeni suodatetaan ja siirretään +100 oC:een tyhjiöön kuivumaan. Kuivumisprosessin jälkeen raaka-aineelle tehdään kaikki bakteerit ja taudinaiheuttajat tappava sterilointi. Prosessin läpikäynyttä raaka-ainetta kutsutaan nyt puhtaaksi kollageeniksi (pure collagen).

-Valmistunut puhdas kollageeni siirretään säiliöön, jossa korkea lämpö vähentää puhtaan kollageenin molekyylipainoa aminohapposidoksia purkamalla. Tätä prosessia kutsutaan (entsymaattiseksi) hydrolyysiksi. Hydrolyysin jälkeen kollageeni viedään vielä kuivaimeen, minkä jälkeen siitä syntyy kuivaa kollageenihydrolysaattijauhetta. Prosessin tuloksena syntyvä aine on korkealaatuista, puhdasta ja hyvin turvallista käyttää. Kun koko prosessi viedään riittävän pitkälle, jauheesta tulee kevyttä, hajutonta, mautonta sekä hyvin imeytyvää ja koostumukseltaan sellaista, että siitä ruoansulatuksessa muodostuu biologisesti aktiivisia peptidejä.