Bioaktiivinen kollageeni hevosille

Bioaktiivinen kollageeni hevosille

 

TUTKIMUKSIA

 

Vuonna 2018 kahden keskuksen kliiniseen kaksoissokkotutkimukseen (Specific bioactive collagen peptides as supplement for horses with osteoarthritis: A two-centred study. Dobenecker et al. 2018, Munich Germany) osallistui 38 hevosta, joista puolet sai 25 g tai 50 g bioaktiivista kollageenia (BCP) ja puolet plaseboa (=lumelääkettä) päivittäin 12 viikon ajan. Tutkimuksessa mukana olleet eläinlääkärit suorittivat hevosille ortopedisen tutkimuksen, johon kuului koukistustesti (flexion test), ontumisaste (degree of lameness), kiertokipu, askelpituus ja lentokaari (step length and arc of foot flight) ravissa. Nämä kaikki pisteytettiin tutkimuksen alussa, 6 viikon jälkeen ja 12 viikon jälkeen. Hevosten omistajat arvioivat kyselylomakkeeseen viikoittain oman näkemyksensä hevosten ontumisesta, liikekyvystä ja juoksuhalusta.

Jo 6 viikon käytön jälkeen hevosilla, jotka olivat saaneet päivittäin 50 g bioaktiivista kollageenia (BCP), ontumisaste ja kiertokipu paranivat selvästi (strong effect). 25 g saaneilla vaikutus oli kohtalainen (moderate effect). Vastaavasti hevosten omistajat arvioivat, että 25 tai 50 g bioaktiivista kollageenia saaneilla hevosilla liikekyky ja juoksuhalu paranivat selvästi verrattuna plaseboryhmään, ja ontumisaste parani kohtalaisesti.

Bioaktiivinen kollageeni (BCP) on melko uusi innovaatio, jota ei pidä sekoittaa perinteiseen, kauemmin markkinoilla olleeseen kollageeniin. Hevosille tarkoitetun bioaktiivisen kollageenin toiminta perustuu siihen, että ruoansulatuksessa erittäin pienet kollageenipeptidit (n. 3.000 Daltonia) imeytyvät verenkiertoon ja etenevät ja kertyvät niveliin. Tämä on osoitettu ns. biomarkkereilla. Hevosten nivelissä nämä peptidit stimuloivat ja lisäävät nivelten omaa kollageenintuotantoa, joka voi olla häiriintynyt nivelrikon tai liikevamman johdosta. Lisääntynyt kollageenintuotanto vahvistaa niveliä, vähentää kipua ja estää nivelrustoa raunioittavien entsyymien toimintaa.

 

Vuonna 2014 suoritettiin Saksassa 12 viikkoa kestänyt plasebokontrolloitu tutkimus entisillä kilparatsuilla. Tutkimusryhmiä oli kaksi, joissa molemmissa oli 10 hevosta. Toisessa ryhmässä hevoset saivat normaalin ruoan seassa 25 g hevosille tarkoitettua bioaktiivista kollageenia (tietyntyyppistä kollageenihydrolysaattia) joka päivä, toisessa ryhmässä plasebona (=lumelääkkeenä) maltodekstriiniä joka päivä. Tutkimusparametreinä hevosten omistajat käyttivät ns. ontumisastetta (Grade of lameness, Taylor&Hillyer 1997).

 

Horse-tutkimus 

Kuva 1. Ontumisaste (degree of lameness).

 

Tutkimustulosten perusteella päivittäin 25 g kollageenihydrolysaattia käyttäneillä hevosilla ontuminen väheni tilastollisesti merkitsevästi verrattuna plaseboryhmään. Positiiviset tulokset edellyttivät vähintään 6 kuukauden säännöllistä käyttöä.

 

Vuonna 2013 suoritettiin Saksassa 12 viikkoa kestänyt satunnaistutkimus nivelrikosta kärsivillä kilparatsuilla. Tutkimusryhmiä oli kaksi, joista toisessa ryhmässä 12 hevosta nautti päivittäin normaalin ruoan yhteydessä 50 g kollageenihydrolysaattia ja toisessa ryhmässä 6 hevosta, jotka nauttivat päivittäin normaalin ruoan yhteydessä 25 g samoja peptidejä. Tutkimusparametreinä käytettiin eläinlääkäreiden asteikolla 1-4 suorittamia taivutustestejä (bending test), arviota ontumisasteesta ja  astuntakivusta (turn pain of the gait) sekä hevosten omistajien omia arvioita.

 

Horse-tutkimus2

Kuva 2. Eläinlääkärien määrittämä ontumisaste (degree of lameness).

 

Eläinlääkärien arvioiden mukaan 50 g päivittäin kollageenihydrolysaattia käyttäneillä hevosilla ontuminen väheni (kuva 2), taivutus parani (kuva 3) ja kiertokipu (kuva 4) vähenivät tilastollisesti merkitsevästi.

 

Horse-tutkimus3 

Kuva 3.  Eläinlääkärien suorittama taivutustesti (bending test).

 

Horse-tutkimus4 

Kuva 4. Eläinlääkärien arvioima kiertoliikekipu (turn pain) kovalla lattialla.

 

Eläinlääkärien arviointien mukaan ontuminen väheni aste asteelta sekä 25 g:n että 50 g:n päivittäisellä annoksella (kuva 5).

 

Horse-tutkimus5

Kuva 5. Eläinlääkärien arvioima ontumisaste (degree of lameness).

 

67 % hevosten omistajista arvioi, että 25 g:n päiväannos johti hyvään tulokseen (kuva 6) nivelrikosta kärsivillä hevosilla. 50 g:n päiväannoksella arviot olivat vieläkin positiivisemmat.

 

Horse-tutkimus6 

 Kuva 6. Hevosten omistajien arviointi hoidon onnistumisesta.


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:

FinCollagen Horse 800 g

49,90
1 kg = 62,38 €
Toimituksen paino: 1,3 kg

FinCollagen Horse 3,6 kg

199,00
1 kg = 55,28 €
Toimituksen paino: 4,5 kg