Haspro MOTO silicone eaplugs 1 pair

Produktnr: 9516732
22,50
Leveransvikt: 53 g


Kort produktbeskrivning:

Haspro Moto Earplugs - Utformade för att ge hörselskydd när man kör motorcykel. Lätta och tysta öronproppar att använda. Minskar vindljud men låter dig höra motorljud och trafiksignaler. Ljuddämpning SNR: 26 dB.

Användningsändamål:

Utformade för att ge hörselskydd när man kör motorcykel.

Dosering:

Placera öronpropparna enligt de grafiska instruktionerna. Före användning kontrollera, att öronpropparna är rena och följ sedan instruktionerna. Öronproppar ska inte placeras för djupt i öronen. Rengör och torka efter varje användning. Förvara i en ren behållare.

Vi rekommenderar att öronproppar rengörs efter varje användning med en fuktig trasa. Vid rengöring bör man undvika alkohol och tunga kemikalier. Efter rengöring bör du se till att de är torra. Öronproppar ska alltid förvaras i ett skyddsfodral.

Material:

Silikon.

Tekninska uppgifter:

Återandvändbara öronproppar.

Den maximala användningstid för öronproppar är 12 månader.

Modell: HASPRO G FILTER.

Ljuddämpning SNR: 26 dB.

Överensstämmelse: (EU) 2016/425, EN 352:2002.

CE2834.

Anmält organ: CCQS.

Tillverkare: HASPRO, Rzeszów, Poland info@hasproearplugs.com.

Produkten innehåller bruksanvisningar på finska och svenska.

Bör observeras:

Felaktig användning av öronproppar, dålig passform eller underlåtenhet att följa rekommendationer och instruktioner kan minska öronpropparnas effektivitet och äventyra hörseln. Om du befinner dig i ett område med ökat buller, se ljuddämpningstabellen. Vissa kemikalier kan minska effektiviteten av öronproppar. Förvaras utom räckhåll för barn under 4 år för att undvika kvävingsrisk. Svälj inte. Undvik kontakt med vatten eftersom det kan skada filtren och försvaga dämningseffekten. Vid behov fråga din lokala återförsäljare eller specialist för mer information.

Förvaring:

Förvaras i skyddsfodral <55 °C.

Storlek:

7-12 mm.